BHP silesia Julian Rzewódzki
BHP Bezpieczeństwo i higiena pracy, BHP:
powszechnie używana nazwa określająca zarówno zbiór zasad dotyczących bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy, jak również osobna dziedzina wiedzy zajmująca się kształtowaniem właściwych warunków pracy. Wchodzi w zakres zainteresowań ergonomii, medycyny pracy, ekonomiki pracy i in. [Żródło: wikipedia.org ]

W RAMACH USŁUG:

  • kompleksowa obsługa w zakresie BHP
  • doradztwo BHP
  • sporządzanie dokumentacji powypadkowej
  • szkolenia okresowe i wstępne BHP
  • opracowanie oceny ryzyka zawodowego
  • szkolenia metodą samokształcenia kierowanego

KONTAKT:

mgr Julian Rzewódzki

specjalista d/s BHP i PPOŻ

tel. 602 262 385;   tel. 515994809

adres: ul Witosa 27; 44-196 Knurów
bhpsilesia@gmail.com | www.bhpsilesia.pl

Logo